Rytmika - polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu. Muzyka staje się bodźcem do ruchu i jego inspiracją, natomiast ruch powinien być następstwem muzyki i wywołanego nią stanu emocjonalnego.

 

 


Twórcą Metody Rytmiki, powstałej w I połowie XX wieku jest Emil Jaques - Dalcroze - pedagog, pisarz oraz wybitny pianista i kompozytor szwajcarski.

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo-ruchową, ściśle powiązaną z muzyką,
a pierwszym jej etapem jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięku: ich wysokości, czas trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa itp.

 

 Zajęcia rytmiki kształtują świadomy oddech, ruch, ćwiczą koncentrację uwagi, orientację w przestrzeni oraz szybką reakcję na określone polecenia.

Systematyczne prowadzenie zabaw i ćwiczeń pozwala dziecku rozbudzić zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki. Ćwiczenie wywierają również bardzo korzystny wpływ na rozwój psychiczny dziecka.

Okres przedszkolny to czas kształtowania się uzdolnień muzycznych, jest to również czas kształtowania się wrażliwości. Rytmika współdziała z programem wychowania w przedszkolu w kształceniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz w przygotowaniu dziecka do szkoły.

Zajęcia rytmiczno-ruchowe umożliwiają dziecku ujście nagromadzonych emocji, pomagają przekazać pewne treści uczucie, oraz realizację własnych pomysłów twórczych.

Wartości wychowawcze zajęć rytmiki to:
- słyszenie i słuchanie stymulujące rozwój intelektualny,
- doskonalenie aparatu mowy,
- kształcenie motoryki i prawidłowej postawy,
- ruch przy muzyce, który działa na dziecko odprężająco - jest źródłem radości oraz swobody,
- rozbudzenie zamiłowań do muzyki,
- nauka śpiewania piosenek,
- rozwijanie poczucia rytmu.

Rytmika w Przedszkolandii prowadzona jest dla każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Nauczycielem prowadzącym Rytmikę jest Pani Marta Łuczak, założyciela i dyrygent chóru Ama la Musica w Środzie Wlkp.

Swoimi umiejętnościami przedszkolacy chwalą się przed rodzicami przy okazji okazjonalnych przyjęć organizowanych w Sali Gimnastycznej Przedszkolandii: Pasowania na Przedszkolaka, Jasełek, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty, jak również na corocznym przedszkolnym Festynie żegnającym zerówkowiczów i witającym lato.

 

Additional information