W Przedszkolandii nauka języka angielskiego prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych, począwszy od grupy 3 latków skończywszy na 6 latkach. Przedszkolaki spotykają się z językiem angielskim 3 razy w tygodniu. Ważne jest to , aby dzieci rozpoczęły naukę języka w jak najmłodszym wieku. Dzięki temu, będą gotowe, a co najważniejsze chętne kontynuować naukę języka w późniejszych etapach edukacji szkolnej. Na etapie przedszkolnym podstawowym celem nauczania języka angielskiego jest osłuchanie się dzieci z językiem. Przede wszystkim istotne jest to , aby w naturalny sposób poczuły się pewnie obcując z innym językiem niż ojczysty, a w szczególności zdobyły umiejętność śmiałego, swobodnego komunikowania się. Ważnym aspektem jest również to, by przedszkolaki uwrażliwiły się na język angielski w codziennym życiu, także poza zajęciami. Forma i sposób prowadzenia zajęć powinna zainteresować, przyciągnąć i skupić uwagę dziecka co najmniej przez 20 minut. Najlepszą formą i metodą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym jest nauka przez zabawę. Dlatego też, uczymy się poprzez piosenki, wierszyki, rymowanki, gry językowe, konkursy, rebusy, historyjki i bajki anglojęzyczne. Nie rezygnujemy z pomocy dydaktycznych jakimi są książeczki, zeszyty ćwiczeń. Są one niejako wstępem i przygotowaniem dziecka do nauki i pracy z ksiązką w szkole. Przygotowanie dzieci do korzystania z książek jest ważnym elementem wczesnej edukacji. Spotkanie dzieci z językiem angielskim to korzystanie z wielu dodatkowych "narzędzi pracy", z kolorowych, specjalnie przygotowanych plakatów, kart, naklejek, wycinanek oraz płyt CD z muzyką i słowami w języku angielskim.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela z odbytym stażem nauczycielskim w szkole podstawowej w Anglii, będącym lektorem i założycielem Centrum Języka Angielskiego Bryttanika, posiadającym kompetencje językowe, również przygotowanym pedagogicznie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Osobowość, odpowiednie podejście do dzieci, zaskakujące pomysły i uśmiech na twarzy to atuty Pani anglistki - Agaty Nowackiej.


ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 3 LATKÓW - TEMATYKA ZAJĘĆ

angielski

Uczymy i bawimy się z językiem angielskim z książeczki MY FIRST ENGLISH ADVENTURE Starter wydawnictwa LONGMAN. Nasza książeczka podzielona jest na 5 głównych rozdziałów czyli:
ˇ MY BODY (moje ciało)
ˇ MY FAMILY (moja rodzina)
ˇ ANIMALS (zwierzęta)
ˇ MY TOYS ( moje zabawki)
ˇ FOOD (jedzenie)

Dodatkowo powyższe rozdziały poprzedzone są częścią wprowadzającą HELLO, a także uzupełnione 3 rozdziałami związanymi ze świętami czyli:
ˇ CHRISTMAS (Boże Narodzenie)
ˇ EASTER (Wielkanoc)
ˇ BIRTHDAY (urodzinki)

Każdy z 5 rozdziałów podzielony jest na 8 zajęć podczas, których dzieci uczą się i bawią z bohaterami bajek DISNEYA poprzez piosenki, wierszyki, gry,a także opowieści.
Zajęcia odbywają sie 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i w piątki i trwają około 30 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY I LEKSYKALNY

UNIT (rozdział) VOCABULARY (słownictwo)
HELLO! Powitania: Hello, Bye Bye
(1) My body Części ciała: head, arms, legs
kolory: blue
(2) My family Rodzina: mum, dad, baby
kolory: red
(3) Animals Nazwy zwierzątek: dog, mouse, bird
liczby: one, two
(4) My toys Nazwy zabawek: teddy bear, train, ball
liczby: three
kolory: green
(5) Food Jedzenie: apple, biscuit, banana
CHRISTMAS Christmas tree, star
EASTER Easter egg
BIRTHDAY Birthday, present
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 4 LATKÓW - TEMATYKA ZAJĘĆ

angielski

Uczymy i bawimy się z językiem angielskim z książeczek MY FIRST ENGLISH ADVENTURE 1 (podręcznik+ćwiczenia) wydawnictwa LONGMAN. Nasza książeczka podzielona jest na 6 głównych rozdziałów czyli:
ˇ MY FAMILY (moja rodzina)
ˇ MY HOUSE (mój dom)
ˇ MY BODY ( moje ciało)
ˇ FOOD (jedzenie)
ˇ ANIMALS (zwierzęta)
ˇ MY TOYS (moje zabawki)

Dodatkowo powyższe rozdziały poprzedzone są częścią wprowadzającą HELLO, a także uzupełnione 3 powtórkami opartymi na playtime czyli czas zabawy jak i 3 rozdziałami związanymi ze świętami czyli:
ˇ CHRISTMAS (Boże Narodzenie)
ˇ EASTER (Wielkanoc)
ˇ BIRTHDAY (urodzinki)

Każdy z 6 rozdziałów podzielony jest na 7 zajęć podczas, których dzieci uczą się i bawią z bohaterami bajek DISNEYA poprzez piosenki, wierszyki, gry,a także opowieści.
Zajęcia odbywają sie 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i w piątki i trwają około 30 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY I LEKSYKALNY

UNIT (rozdział) VOCABULARY (słownictwo)
HELLO! Powitania: hello, goodbye, I'm + name
kolory: red, blue, green, yellow
(1) My family Części ciała: head, arms, legs
kolory: blue
(2) My house Dom i pokoje: house, living room, bedroom, bathroom,
PLAYTIME 1 (czas zabawy): REVISION (powtórka) UNIT 1 and UNIT 2
(3) My body Części ciała: head, arms, legs, body
(4) Food Jedzenie:apple, banana, milk, biscuit
liczby: one, two, three,
PLAYTIME 2 (czas zabawy): REVISION (powtórka) UNIT 3 and UNIT 4
(5) Animals Nazwy zwierząt: fish, butterfly, bird, rabbit
liczby: four
(6) My toys Nazwy zabawek: ball, train, drum, teddy bear
Określanie wielkości: big, small
PLAYTIME 3 (czas zabawy): REVISION (powtórka) UNIT 5 and UNIT 6
CHRISTMAS Christmas tree, ball
EASTER Easter egg
BIRTHDAY Cake, present, surprise
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 5 LATKÓW - TEMATYKA ZAJĘĆ

Uczymy i bawimy się z językiem angielskim z książeczek MY FIRST ENGLISH ADVENTURE 2 (podręcznik+ćwiczenia) wydawnictwa LONGMAN. Nasza książeczka podzielona jest na 6 głównych rozdziałów czyli:
ˇ MY FACE (moja twarz)
ˇ MY CLOTHES (moje ubrania)
ˇ MY ROOM (mój pokój)
ˇ LUNCHTIME (pora posiłku)
ˇ ANIMALS (zwierzątka)
ˇ GOOD NIGHT! (dobranoc!)

Dodatkowo powyższe rozdziały poprzedzone są częścią wprowadzającą HELLO, a także uzupełnione 3 powtórkami opartymi na playtime czyli czas zabawy jak i 3 rozdziałami związanymi ze świętami czyli:
ˇ HALLOWEEN
ˇ CHRISTMAS (Boże Narodzenie)
ˇ PARTY TIME (Czas zabawy)

Każdy z 6 rozdziałów podzielony jest na 7 zajęć podczas, których dzieci uczą się i bawią z bohaterami bajek DISNEYA poprzez piosenki, wierszyki, gry,a także opowieści.
Zajęcia odbywają sie 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i w piątki i trwają około 30 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY I LEKSYKALNY

UNIT (rozdział) VOCABULARY (słownictwo)
HELLO! Powitania: hello, goodbye, I'm + name
kolory: red, blue, green, yellow
(1) My face Twarz: face, nose, mouth, eyes, ears, hair
(2) My clothes Ubrania: t-shirt, trousers, coat, hat, skirt, shoes
PLAYTIME 1 (czas zabawy): REVISION (powtórka) UNIT 1 and UNIT 2
(3) My room Przedmioty w pokoju: bed, chair, table, picture, door, window
liczby: one, two, three, four, five, six
(4) Lunchtime: Jedzenie: water, bread, cheese, cake, fish, chicken
liczby: seven, eight, nine, ten
PLAYTIME 2 (czas zabawy): REVISION (powtórka) UNIT 3 and UNIT 4
(5) Animals Nazwy zwierząt: cat, dog, goose, frog, mouse, horse
(6) Good night! Polecenia: wash your face, brush your teeth, put on your pyjamas, wash your ears, wash your hands, go to bed
PLAYTIME 3 (czas zabawy): REVISION (powtórka) UNIT 5 and UNIT 6
HALLOWEEN Halloween, pumpkin
CHRISTMAS Jingle bells, Christmas tree, bell
PARTY TIME Pirate, clown, princess

 

 

 

Additional information